Anasayfa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Özel Doğa Okulları işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ” Sağım Solum Bilim “  adlı TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destekleme Programı projesi 25-27 Haziran 2018 tarihlerinde Doğa Okulları Samsun kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Bilim insanın içinde yaşadığı doğayı ve toplumu, hatta kendisini anlamasını sağlar. Günümüz koşullarında, ülkelerin bilimsel yöntemleri ve bilimsel verilere dayalı yaklaşımları günlük yaşamlarında kullanma veya tercih etme yetenekleri diğer ülkeler içindeki yerlerini ve saygınlıklarını doğrudan etkilemektedir. Bilimsel bilgiyi toplum ile buluşmak, görselleştirmek ve etkileşimli uygulamalar ile desteklenmek amacıyla yapılacak bu projede düzenlenen atölye çalışmaları ile genç beyinlerin bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projede, öğrencilerin gözleme ve uygulamaya dayalı aktif olarak katılabileceği, merak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetikleyen ve eğlenceli oyunlarla desteklenen etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler ile öğrencinin, dinleyici konumundan çıkarak bilimsel düşünme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler bilimsel bilgiyi günlük yaşantısında kullanabilen, bilimsel bakış açısına sahip ve özgüven sahibi bireyler haline gelecektir.

Samsun ili Atakum ilçesinde yer alan devlet okullarının 8. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci hedef kitlemizi oluşturacaktır. Projede her bir temel bilime ait (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) 3’er etkinlik olmak üzere toplamda 12 etkinlik bulunmaktadır. Etkinlikler 3-5 kişilik öğrenci grupları ile 3 gün boyunca çapraz eğitim programı uygulanarak gerçekleştirilecektir. Her gün düzenlenecek oyun etkinlikleri, proje ekibi ile katılımcıların kaynaşmasını ve öğrencilerin yaratıcılık, estetik ve iletişim becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Proje sonucunda elde edilen tüm sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılacaktır.

Okunma 2532 kez

Duyurular

Önemli Tarihler

Proje uygulama tarihi :

25-27 Haziran 2018

Projenin Yeri :

Özel Doğa Okulları Samsun Kampüsü

Açılış Saati :

9:00 - 10:00

 

* Proje Posteri İndir