Etkinlik Konuları

 • Etkinlik Adı: BİRBİRİMİZİ TANIYALIM

Etkinliğin Amacı: Proje ekibi ve tüm katılımcıların birbirlerini tanıması

Bu etkinlik tanışma veya buzları kırmak amacıyla yapılır. Tüm öğrenciler daire oluşturur. Lider oyunu anlatır ve örnek olarak kendisi oyuna başlar. Herkes kendi isminin önüne bir sıfat bulur ve bu sıfatla birlikte ismini söyler, örneğin "Akıllı Ahmet". Bunu yaparken sıçrama, jest ve mimikler gibi fiziksel hareketler de ekleyebilir. Bir sonraki oyuncu öncelikle kendinden önceki kişilerin sıfat+isimlerini söyler, daha sonra kendi ismini söyler. Kendi ismini söyledikten sonra bütün grup aynı hareketi yaparak o kişinin sıfat+ismini söyler. Örneğin; birinci kişi "Akıllı Ahmet" der ve tüm grup hareketiyle birlikte "Akıllı Ahmet" der. İkinci kişi "Akıllı Ahmet, Narin Nermin" der ve tüm grup hareketiyle birlikte "Narin Nermin" der, üçüncü kişi "Akıllı Ahmet, Narin Nermin, Şen Şermin" der ve tüm grup hareketiyle birlikte "Şen Şermin" diye tekrar eder. Bu şekilde daire tamamlanana kadar etkinlik devam eder.

   
 • Etkinlik Adı: KENDİ İNDİKATÖRÜNÜ YAP

Etkinliğin Amacı: Asit-Baz kavramlarını öğrencilere deneysel bir yöntemle anlatmak ve çevremizdeki bazı kimyasalların asit mi baz mı olduğunu hazırlanan pH skalası ile belirlemek

 •  Etkinliğin Adı: HÜCRE NEDİR? KAN GRUBU VE KAN HÜCRELERİNİN BELİRLENMESİÄ°lgili resim

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin, öncelikle hücre yapısı hakkında ve kanın yapısı bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Kan gruplarının neler olduğunu ve önemlerini nedenleriyle açıklayabilmek, ayrıca kan uyuşmazlıklarının hangi durumlarda ortaya çıktığını ve budurumlarda neler yapılması gerektiğinin açıklanması amaçlanmıştır.

 

 
 • Etkinlik Adı: YÜKSELEN SU

Etkinliğin Amacı: Sıvılar yardımıyla açık hava basıncını göstermek

  
 
 • Etkinlik Adı: AT YARIŞI OYUNU

Etkinliğin Amacı: Bu etkinlik öğrencilerin kaynaşmaları amacıyla yapılır.

Katılımcılar ayakta birbirine yakınKatılımcılar ayakta birbirine yakınbir şekilde daire oluşturur. Lider at yarışının belli bazı hareketlerini katılımcılara göstererek anlatır.

1. Dizlere vurmak

2. Solundaki/sağındaki kişinin dizlerine vurmak

3. Zıplamak

4. Zıpla ve suyun üstünden atla

5. Solda/Sağda kız/erkek var6. Solda/Sağda fotoğrafçı var

7. Fotofiniş

Daha sonra liderin yönetiminde bütün hareketler katılımcılarla birlikte karışık olarak ve hızlıbir biçimde yapılır ve at yarışı başlar.

● At yarışındayız ve başlangıç çizgisine doğru ilerliyoruz.● At yarışındayız ve başlangıç çizgisine doğru ilerliyoruz.● Başlangıç çizgisi tam önümüzde● Başla (dizlere vurarak). Atlar koşmaya başlıyor.● Atlar sola/sağa dönüyor (solundaki/sağındaki kişinin dizlerine vurarak)● Önümüze bir engel çıktı. Zıpla!● Önümüze bir engel ve su birikintisi çıktı. Zıpla ve suyun üstünden atla!● Solda/Sağda bir kız/erkek var (herkes soluna/sağına dönerek el sallar).

 
 
 • Etkinlik Adı: YUVANI BUL

Etkinliğin Amacı: Proje ekibi ve katılımcıların güne enerjik başlamasını sağlamak.

Öğrencilerden ikili eş olmaları ve eşlerin kol kola girmeleri söylenir. Boşta kalan kollarını bellerine koyarak bir başkasının girebileceği şekilde yuva oluşturmaları istenir. İki gönüllü öğrenci seçilir. Bu öğrencilerden biri ebe olur ve diğerini kovalayıp dokunması gerekir. Diğer öğrencinin de kaçıp yuvalardan birine girmesi istenir. Yani, yakalanmaması için boşta olan kollardan birine girmesi ya da bir yuva bulması gerekir. Bu yuvaya girdiğinde kısa süreli üç kişilik grup oluşur. Hemen ardından bu üçlü grubun diğer ucundaki kişi yuvadan ayrılır ve kaçan kişi konumuna düşer. Yani, ebe bu kişiye dokunmadan yeni bir yuva bulması gerekir. Eğer kaçan kişi yuvaya girmeden ebe ona dokunursa rollerin değişeceği söylenir. Bu durumda da ebe kendine bir yuva bulur ve bu yeni yuvadan ayrılan kişi kaçan kişi konumuna gelir.

  
 • Etkinlik Adı: HANGİSİ İLETKENDİR?

Etkinliğin Amacı: İyonik ve kovalent bağların iletkenliğini incelemek


 • Etkinlik Adı: LEGOLARDAN KASNAK, MAKARA ve KALDIRAÇ YAPIYORUM

Etkinliğin Amacı: Bu etkinlikte öğrencilerin, hayatımızı kolaylaştıran basit makinaları (Kasnak, Makara ve Kaldıraç) Legolar kullanarak keşfetmesi, bilgiyi yaparak yaşayarak öğrenmesi amaçlanmıştır.

 
 • Etkinlik Adı: BAK GÖLGEME BOYUMU BİL

Etkinliğin Amacı: Öğrencilere üçgenlerde eşlik ve benzerlik kavramlarının günlük hayattaki kullanım alanını göstermek

 • Etkinlik Adı: ORGAN DİSEKSİYONU

Etkinliğin Amacı: Teorik bilgi halinde verilen organ fizyolojilerinin uygulama esnasında görsel alanlarla desteklenerek pekiştirilmesi

 • Etkinlik Adı: MEYVE SEPETİ

Etkinliğin Amacı: Proje ekibi ve katılımcıların güne dinamik başlamalarını sağlamak

Tüm öğrenciler daire oluşturur. Halkada herkese elma, armut, muz gibi meyve isimleri verilir ve bu isimler kâğıtlara yazılarak yere konur. Herkes kendi meyvesinin üzerine basarak dağınık düzende durur. Bir kişi ebe seçilir ve ona bir isim verilmez. Ebe yönergeler vererek oyuncuların yerlerini değiştirmesini sağlar. Örneğin; "Elma" yönergesiyle sadece elmalar kendi içinde yer değiştirir. Diğer meyveler için de benzer durum geçerlidir. İki meyvenin adı aynı anda söylenebilir: "Muzlar ve Çilekler" gibi. Bu durumda muzlar ve çilekler kendi içinde yer değiştirir. "Meyve sepeti" yönergesiyle tüm meyveler yer değiştirir. Ebe dâhil olmak üzere herkes meyve adı yazılı bir kâğıtta yer bulmaya çalışır. Açıkta kalan ebe olur.

 • Etkinlik Adı: SODYUM METALİNİN SU İLE TEPKİMESİ 
Etkinliğin Amacı: Aktif metallerin doğada saf olarak bulunmasının zor olduğunun farkına varılmasını sağlamak. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimyasal kimliğinin nasıl değiştiğini gözlemlemek
 
 • Etkinlik Adı: DNA İZOLASYONU

Etkinliğin Amacı: DNA'nın hücre içinden izolasyonunun gerçekleştirilerek görselleştirilmesi Canlıların ortak özelliği olan kalıtım materyalinin teorik bilgisini pekiştirmek amaçlı izole haline getirilerek gösteriminin yapılması, Hücrenin parçalanması ile yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın açığa çıkması, Denatürasyon veya proteoliz ile DNA-protein kompleksinin ayrılması ve DNA’nın çözünür duruma getirilmesi, DNA’nın basit enzimatik ve/veya kimyasal yöntemlerle proteinler, RNA ve diğer makromoleküllerden ayrılması


 • Etkinlik Adı: SÜSLEME YAPIYORUZ

Etkinliğin Amacı: Öğrencilere geometri şekillerle süsleme yaptırmak; öteleme, yansıma, simetri kavramları ile yapılan bu süslemelerin günlük hayattaki kullanım alanını göstermek

 
 • Etkinlik Adı: BASİT BİR ELEKTROSKOP YAPIMI DENEYİELEKTROSKOP ile ilgili görsel sonucu

Etkinliğin Amacı: Basit bir elektroskop modeli yaparak elektrik yüklü cisimler karşısında elektroskobun yapraklarının hareketini gözlemlemek   

 • Etkinlik Adı: DÖRT YANIM BİLİM

Etkinliğin Amacı:Öğrencilerin bilime bakış açılarını değiştirmek ve bilimin günümüze kadar olan periyotta nasıl bir yol katettiğini ve günlük yaşantımızda bilimden nasılfaydalandığımızı öğrencilere anlatmak amaçlanmıştır.

 • Etkinliğin Adı: KATAMİNO

Etkinliğin Amacı:Öğrencilerin üç boyutlu cisimlere ilişkin algılarını kuvvetlendirmek ve bu cisimlerin günlük hayatta nasıl ve nerelerde kullanıldığını göstermek.

 • Etkinliğin Adı: ATOM OYUNU

Etkinliğin Amacı:Bu etkinlik öğrencilerin kaynaşmaları amacıyla yapılır.

Oyundaki tüm katılımcılar birOyundaki tüm katılımcılar biratomdur. Atomlar belirlenmiş bir alanda olabildiğince birbirlerinden uzağa gideceklerdir. Birsüre sonra oyun lideri bir numara söyler. Söz gelimi 5 dediyse 5 atom bir araya gelerek birmolekül oluşturmalıdır. Buradaki temel görev herkesin bir molekülün elemanı olmasıdır. Şayetaçıkta kalan olursa oyundan çıkacak ve lidere moleküllerin oluşumundaki sayıların tespitindeyardımcı olacaktır. Oyunun devamında atomlar moleküllerden ayrılır ve lider başka bir numarasöyler. Lider, oyuncu sayısına bakarak numara söylemelidir. Genellikle oyunda 2 atomdan oluşan bir molekülü oluşturabilmek için 2 kazanan olacaktır.

 • Etkinliğin Adı: KIZILIRMAK DELTASINI KEŞFEDİYORUM (GEZİ)

Etkinliğin Amacı:Öğrencilerin, biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmaları, çevre gözlemleri yaparak etraflarındaki farklı yaşam formlarını gözlemlemeleri amaçlanmıştır.

 • Etkinliğin Adı: HES'TE BİR GÜN (GEZİ)

Etkinliğin Amacı: Altınkaya hidroelektrik santraline yapılacak gezi ile elektriğin elde edilmesi ve enerji dönüşümleri hakkında bilgilendirmek

 

Okunma 603 kez

Duyurular

 • Yedek Katılımcı Listesi

    Etkinliklere katılacak yedek öğrenci listesi.

 • Asil Katılımcı Listesi

   Etkinliklere katılacak öğrenci listesi.

 • Ulaşım

  Etkinliklerin gerçekleşeceği günlerde öğrenciler servis aracılığıyla evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılacaktır.

Önemli Tarihler

Proje uygulama tarihi :

01-05 Temmuz 2019

Projenin Yeri :

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

Açılış Saati :

9:00 - 10:00

 

* Proje Posteri İndir