Bu sayfayı yazdır

Hedef Kitle

Çalışmanın örneklemini Samsun ili Atakum ilçesinde yer alan devlet okullarının 8. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturacaktır. Örneklemde 8.sınıf seviyesindeki öğrencilerin yer almasında fen bilimleri ve matematik derslerine ilişkin kavramların günlük hayattaki uygulamalarını fark etmelerine yönelik kazanımların bu sınıf seviyesinde yoğunlaşması ve öğrencilerin bu derslerle ilgili belirli bir alt yapıya sahip olmaları etkili olmuştur. Çalışmaya dâhil edilecek öğrencilerin seçiminde farklı başarı düzeylerinde olmaları dikkate alınacaktır. Bu düzeylerin belirlenmesinde, fen bilimleri ve matematik derslerinde kendi okullarında gerçekleştirilmiş olan ortak dersler sınavlarında öğrencilerin almış oldukları notlar etkili olacaktır.

Ayrıca her öğrencinin yapılacak etkinliklerde aktif rol alması ve etkin bir ortam oluşması için öğrenciler gruplara ayrılacaktır.

Okunma 360 kez