Proje Amacı

Bilgi çoğu zaman öğrenilen süreçte algılanmaz. Öncesinde bunun bilgi olduğunun farkına varılmaz veya ‘bilimin bu bilginin neresinde’ olduğu anlaşılmaz. Bilgi düzeyinin artması farkındalık düzeyinin artması ile eşdeğer değildir. Öğrenciler hem çevresinde gördüğü olaylarda hem de okullarda öğretilen bilginin bilimle ilişkilendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu aşamada öğrencilerin akıllarındaki ‘Bilim bunun neresinde?’ sorusuna cevap bulmaları önemli görülmektedir.

Bu proje ile ‘Sağım Solum Bilim’ diyerek,

 • laboratuvar ortamında işbirlikli etkinliklerle meraklı beyinlerin sosyal ve akademik yönlerden gelişimine katkı sağlamak
 • öğrencileri öğrenmenin merkezine alarak “yapan-yaşayan” konumuna getirerek anlamlı öğrenmeyi desteklemek
 • öğrencilerin girişimcilik ve bireysel yaratıcılığını geliştirmek
 • disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak
 • eğlenceli ve etkileşimli uygulamalarla öğrencilerin bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak
 • günlük yaşamdaki olayları bilimsel bakış açısıyla yorumlayabilmek amaçlanmaktadır.

Bu amaç kapsamında her bir branş için planlanan etkinliklerin tasarlanıp uygulanmasında hem Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden uzman personeller hem de faklı üniversite ve okullardan eğitmenler ile öğretmenler görev alacaktır.

Okunma 682 kez

Duyurular

 • Yedek Katılımcı Listesi

    Etkinliklere katılacak yedek öğrenci listesi.

 • Asil Katılımcı Listesi

   Etkinliklere katılacak öğrenci listesi.

 • Ulaşım

  Etkinliklerin gerçekleşeceği günlerde öğrenciler servis aracılığıyla evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılacaktır.

Önemli Tarihler

Proje uygulama tarihi :

01-05 Temmuz 2019

Projenin Yeri :

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

Açılış Saati :

9:00 - 10:00

 

* Proje Posteri İndir